- Община Своге – официален сайт - http://www.svoge.bg -

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ „Иван Вазов“ град Своге и ДПЛПР – Гара Лакатник за период от една година

Заличената информация е на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД

Свали прикачените файлове:

  • Договор [1]
    Date added: март 25, 2019 25/03/2019 8:52:59 PM File size: 6 MB Downloads: 69
  • Решение [2]
    Date added: март 6, 2019 06/03/2019 5:57:54 PM File size: 1 MB Downloads: 50
[3]