Структура и правилник – 2019-2023

Правилник за организацията и дейността на общински съвет – изтегли

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ЕВРОФОНДОВЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ЕКОЛОГИЯ, ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
СЕКРЕТАР: 
ЧЛЕНОВЕ: 

Share