- Община Своге – официален сайт - http://www.svoge.bg -

Доставка и монтаж на оборудване по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

За най-добра съвместимост използвайте Internet Explorer 11 или последните версии на Chrome, Firefox, Edge или Opera. За отваряне на архивните файлове, използвайте WinRar. За отваряне на документите, използвайте Microsoft Office 2007 и последващите по-високи версии. За отваряне на PDF файловете, използвайте Acrobat Reader от 9-та версия нагоре.

Заличената информация е на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с член 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: ноември 2, 2020 02/11/2020 2:11:54 PM File size: 210 KB Downloads: 79
 • Договор [2]
  Date added: ноември 2, 2020 02/11/2020 2:11:53 PM File size: 3 MB Downloads: 82
 • Решение [3]
  Date added: август 17, 2020 17/08/2020 4:03:47 PM File size: 403 KB Downloads: 100
 • Доклад [4]
  Date added: август 17, 2020 17/08/2020 4:03:44 PM File size: 1 MB Downloads: 90
 • Протоколи [5]
  Date added: август 17, 2020 17/08/2020 4:03:47 PM File size: 1 MB Downloads: 87
 • Съобщение [6]
  Date added: юли 21, 2020 21/07/2020 2:30:05 PM File size: 80 KB Downloads: 114
 • Разяснение [7]
  Date added: февруари 14, 2020 14/02/2020 1:07:21 PM File size: 170 KB Downloads: 173
 • Образци [8]
  Date added: февруари 10, 2020 10/02/2020 2:55:40 PM File size: 435 KB Downloads: 169
 • ЕЕДОП [9]
  Date added: февруари 10, 2020 10/02/2020 2:55:39 PM File size: 86 KB Downloads: 137
 • Документация [10]
  Date added: февруари 10, 2020 10/02/2020 2:55:38 PM File size: 2 MB Downloads: 203
 • Обявление [11]
  Date added: февруари 10, 2020 10/02/2020 2:55:41 PM File size: 209 KB Downloads: 170
 • Решение [12]
  Date added: февруари 10, 2020 10/02/2020 2:55:43 PM File size: 132 KB Downloads: 179