Обществен превоз на пътници

Избраният изпълнител е фирма „СЕТА-СЛАВ ЛЮБОМИРОВ“ ЕТ – гр.София

В портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9015038

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли

Маршрутно разписание – изтегли

Share