Достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация – изтегли

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторното използване на информация от обществения сектор, съгласно ЗДОИ в Община Своге

Годишен отчет за Достъп до обществена информация 2018 – изтегли

Годишен отчет за Достъп до обществена информация 2017 – изтегли

Share/Bookmark