Нови подходи за социално включване на уязвимите групи в Община Своге

Договорът ще бъде сключен с фирма „КА ЕЛ ОФИС“ООД – гр.София.

25.06.2013г.

В портала на АОП е публикувана Публична покана с ID № 9016904

Публична покана – изтегли

Документи – изтегли

Проект на договор – изтегли

Share