- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Доставка и монтаж на интегрирана система за видеонаблюдение и строителство на пожароизвестителна кула в с. Бов

05.09.2013 г.

Изпълнител на обществената поръчка е ДЗЗД „Интелигентни системи за наблюдение и превенция на пожарите“

Информация – изтегли [1]

Информация – изтегли [2]

Информация – изтегли [3]

Информация – изтегли [4]

Решение – изтегли [5]

Обявление – изтегли [6]

[7]Share/Bookmark [7]