- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: „Доставка и монтаж на интегрирана система за видеонаблюдение и строителство на пожароизвестителна кула в с. Бов“ по мярка 226 „Възстановяване на горският потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

18.10.2013 г.

Договорът за възлагане на обществената поръчка е сключен с „ЕРМА КОНСУЛТИНГ“ ООД – гр.София.

Информация – изтегли [1]

Информация – изтегли [2]

Информация – изтегли [3]

Информация – изтегли [4]

Решение и обявление – изтегли [5]

[6]Share/Bookmark [6]