Публичен регистър

Публичен регистър на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в гр. Своге – изтегли

Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници в община Своге 2017 – изтегли

Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници в община Своге 2016 – изтегли