Упражняване на авторски надзор на обект: „Доставка и монтаж на интегрирана система за видеонаблюдение и строителство на пожароизвестителна кула в с. Бов“

25.06.2014г.

Изпълнител на обществената поръчка е „ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ“ ДЗЗД

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Решение – изтегли

Принтирай страницата Принтирай страницата