- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Упражняване на авторски надзор на обект: „Доставка и монтаж на интегрирана система за видеонаблюдение и строителство на пожароизвестителна кула в с. Бов“

25.06.2014г.

Изпълнител на обществената поръчка е „ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ“ ДЗЗД

Информация – изтегли [1]

Информация – изтегли [2]

Решение – изтегли [3]

[4]Share/Bookmark [4]