- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612 /II-16/ Томпсън-Церецел, Обект SFO2607 с.Искрец-Брезе, Обект SFO2602 /II-16/ ЖП Лакатник-Лакатник, Обект SFO3609 /II-16/ Своге-Желен, Обект SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов-с.Бов и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге

В РОП са вписани Решение и Обявление за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка от 30.06.2014г.

Сключен договор № 63/25.02.2015год. със СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ТРП“ ЗА ОП №1

Сключен договор № 64/25.02.2015год. със СДРУЖЕНИЕ „ВИА СВОГЕ-ВИК“ ЗА ОП №2

Информация – изтегли [1]

Информация – изтегли [2]

Информация – изтегли [3]

Информация – изтегли [4]

Информация – изтегли [5]

Информация – изтегли [6]

Информация – изтегли [7]

Информация – изтегли [8]

Информация – изтегли [9]

Информация – изтегли [10]

Информация – изтегли [11]

Разяснение – изтегли [12]

Разяснение – изтегли [13]

Разяснение – изтегли [14]

Разяснение – изтегли [15]

Количествена сметка 1 – изтегли [16]

Количествена сметка 2 – изтегли [17]

Документация – изтегли [18]

 

[19]Share/Bookmark [19]