- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в Община Своге до регионално депо Костинброд

В РОП са публикувани: решение №631259/31.10.2014г. и обявление №631262/31.10.2014г. за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура.
Дата на публикуване: 31.10.2014 17:21:19
Последна модификация: 08.12.2016 12:14:19
Допълнително споразумение – изтегли [1] Дата на публикуване: 08.12.2016 12:14:17
Информация – изтегли [2] Дата на публикуване: 04.11.2016 11:05:31
Информация – изтегли [3] Дата на публикуване: 29.09.2016 12:26:17
Информация – изтегли [4] Дата на публикуване: 29.08.2016 17:56:21
Информация – изтегли [5] Дата на публикуване: 11.07.2016 16:37:11
Информация – изтегли [6] Дата на публикуване: 07.06.2016 13:45:26
Информация – изтегли [7] Дата на публикуване: 22.04.2016 10:11:22
Информация – изтегли [8] Дата на публикуване: 05.04.2016 10:09:54
Информация – изтегли [9] Дата на публикуване: 29.02.2016 13:27:21
Информация – изтегли [10] Дата на публикуване: 04.02.2016 14:30:17
Информация – изтегли [11] Дата на публикуване: 26.01.2016 14:32:32
Информация – изтегли [12] Дата на публикуване: 11.01.2016 14:24:19
Информация – изтегли [13] Дата на публикуване: 04.01.2016 12:56:17
Информация – изтегли [14] Дата на публикуване: 27.11.2015 09:28:11
Информация – изтегли [15] Дата на публикуване: 08.10.2015 15:52:29
Информация – изтегли [16] Дата на публикуване: 11.09.2015 11:16:22
Информация – изтегли [17] Дата на публикуване: 17.08.2015 14:41:17
Информация – изтегли [18] Дата на публикуване: 08.07.2015 12:03:15
Информация – изтегли [19] Дата на публикуване: 01.07.2015 14:34:41
Информация – изтегли [20] Дата на публикуване: 10.06.2015 16:38:22
Информация – изтегли [21] Дата на публикуване: 31.03.2015 10:39:19
Информация – изтегли [21] Дата на публикуване: 31.03.2015 10:39:19
Информация – изтегли [22] Дата на публикуване: 16.03.2015 10:36:11
Информация за сключен договор – изтегли [23] Дата на публикуване: 11.03.2015 10:26:23
Документи – изтегли [24] Дата на публикуване: 11.03.2015 10:26:23
Предлагана цена – изтегли [25] Дата на публикуване: 11.03.2015 10:26:23
Техническо предложение – изтегли [26] Дата на публикуване: 11.03.2015 10:26:23
Договор – изтегли [27] Дата на публикуване: 11.03.2015 10:26:23
Решение – изтегли [28] Дата на публикуване: 19.01.2015 10:58:41
Протокол 3 – изтегли [29] Дата на публикуване: 19.01.2015 10:58:41
Протокол 2 – изтегли [30] Дата на публикуване: 19.01.2015 10:58:41
Съобщение – изтегли [31] Дата на публикуване: 07.01.2015 16:17:10
Протокол – изтегли [32] Дата на публикуване: 17.12.2014 16:59:44
Разяснение – изтегли [33] Дата на публикуване: 05.12.2014 17:53:14
Разяснение – изтегли [34] Дата на публикуване: 02.12.2014 18:41:23
Разяснение – изтегли [35] Дата на публикуване: 20.11.2014 12:44:25
Документация – изтегли [36] Дата на публикуване: 17.11.2014 12:26:20
Решение – изтегли [37] Дата на публикуване: 17.11.2014 12:28:13
Решение – изтегли [38] Дата на публикуване: 31.10.2014 17:17:29
Обявление – изтегли [39] Дата на публикуване: 31.10.2014 17:17:18
Документация – изтегли [40] Дата на публикуване: 31.10.2014 17:17:18
Образци – изтегли [41] Дата на публикуване: 31.10.2014 17:17:19
Публикувано в сайта от: Цветан Петров Такев
Adobe PDF Reader – изтегли [42]

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

[43]Share/Bookmark [43]