- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Бюджет и финанси

Бюджет на Община Своге 2017 година [1]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 10.2016г. [2]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 09.2016г. [3]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 08.2016г. [3]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 07.2016г [4]

Одитен доклад на Сметна палата за заверка отчет 2015 г. [5]

Бюджет на Община Своге 2016 година [6]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 06.2016г. [7]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 05.2016г. [8]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 04.2016г. [9]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 03.2016г. [10]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 02.2016г. [11]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 01.2016г. [12]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 12.2015г. [13]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 11.2015г. [14]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 10.2015г. [15]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 09.2015г. [16]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 08.2015г. [17]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 07.2015г. [18]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 06.2015г. [19]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 05.2015г. [20]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 04.2015г. [21]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 03.2015г. [22]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 02.2015г. [23]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 01.2015г. [24]

Бюджет на Община Своге 2015 година [25]

Бюджетен календар за 2015 година [26]

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 2014г. [27]

Информация за изпълнението на бюджета на Община Своге към 30.06.2014 г., приета с Решение № 138, Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Своге, проведено на 29.08.2014г. – изтегли [28]

Бюджет 2014 [29]

Индивидуален сметкоплан – бюджетно предприятие Община Своге – общинска администрация – гр. Своге [30]

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на годишния финансов отчет за 2012 г. на община Своге [31]

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2012 г. на община Своге [32]

Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Своге за 2013 г. – изтегли [33]

Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на община Своге за 2013 г. – изтегли [34]

Свали прикачените файлове:

[51]Share/Bookmark [51]