- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Изгoтвяне на технически проекти на свързани с неотложни аварийно – възстановителни работи на обекти пострадали от бедствие

В Регистър на АОП е пубикувано Решение с №636704/05.12.2014г.
Дата на публикуване: 08.12.2014 14:50:43
Последна модификация:  11.12.2015 12:57:36
Краен срок: 10.12.2014 17:15
Информация – изтегли [1] Дата на публикуване: 11.12.2015 12:57:24
Информация – изтегли [2] Дата на публикуване: 10.12.2015 12:22:34
Информация – изтегли [3] Дата на публикуване: 22.05.2015 14:20:31
Информация – изтегли [4] Дата на публикуване: 04.03.2015 18:38:21
Информация – изтегли [5] Дата на публикуване: 23.02.2015 17:43:47
Договор – изтегли [6] Дата на публикуване: 23.02.2015 17:43:47
Решение – изтегли [7] Дата на публикуване: 22.12.2014 15:35:39
Доклад – изтегли [8] Дата на публикуване: 22.12.2014 15:35:39
Протокол – изтегли [9] Дата на публикуване: 22.12.2014 15:35:39
Становище – изтегли [10] Дата на публикуване: 18.12.2014 18:02:07
Решение – изтегли [11] Дата на публикуване: 08.12.2014 14:44:05
Покана – изтегли [12] Дата на публикуване: 08.12.2014 14:44:05
Документация – изтегли [13] Дата на публикуване: 08.12.2014 14:44:05
Образци – изтегли [14] Дата на публикуване: 08.12.2014 14:44:05
Договор – изтегли [15] Дата на публикуване: 08.12.2014 14:44:05
Техническо задание – изтегли [16] Дата на публикуване: 08.12.2014 14:44:05
Публикувано в сайта от: Цветан Петров Такев
Adobe PDF Reader – изтегли [17]

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

[18]Share/Bookmark [18]