- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд

В регистъра на АОП е публикувано Решение за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка с № 650882/26.02.2015г.
Дата на публикуване: 26.02.2015 17:14:41
Последна модификация: 10.05.2016 12:29:17
 
Информация – изтегли [1] Дата на публикуване: 10.05.2016 12:29:17
Информация – изтегли [2] Дата на публикуване: 20.04.2016 16:58:23
Информация – изтегли [3] Дата на публикуване: 05.04.2016 19:05:23
Информация – изтегли [4] Дата на публикуване: 23.02.2016 15:35:18
Информация – изтегли [5] Дата на публикуване: 04.02.2016 14:31:21
Информация – изтегли [6] Дата на публикуване: 08.01.2016 14:28:05
Информация – изтегли [7] Дата на публикуване: 01.12.2015 13:31:11
Информация – изтегли [8] Дата на публикуване: 05.11.2015 19:22:17
Информация – изтегли [9] Дата на публикуване: 30.09.2015 20:40:22
Информация – изтегли [10] Дата на публикуване: 07.09.2015 14:14:31
Информация – изтегли [11] Дата на публикуване: 25.08.2015 14:25:22
Информация – изтегли [12] Дата на публикуване: 28.07.2015 11:44:31
Информация – изтегли [13] Дата на публикуване: 01.07.2015 14:32:23
Информация – изтегли [14] Дата на публикуване: 22.05.2015 14:22:54
Информация – изтегли [15] Дата на публикуване: 28.04.2015 11:15:19
Становище – изтегли [16] Дата на публикуване: 20.04.2015 16:22:10
Информация за сключен договор – изтегли [17] Дата на публикуване: 06.04.2015 17:10:11
Договор – изтегли [18] Дата на публикуване: 06.04.2015 17:14:21
Решение – изтегли [19] Дата на публикуване: 16.03.2015 17:10:21
Доклад – изтегли [20] Дата на публикуване: 16.03.2015 17:10:21
Протокол – изтегли [21] Дата на публикуване: 16.03.2015 17:10:21
Покана – изтегли [22] Дата на публикуване: 26.02.2015 17:13:33
Решение – изтегли [23] Дата на публикуване: 26.02.2015 17:13:33
Adobe PDF Reader – изтегли [24]

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

[25]Share/Bookmark [25]