- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Упражняване на строителен надзор на обект: „Неотложни аварийно-възстановителни дейности на устой на мост на р.Батулийска в с.Батулия

В Портала на АОП е публикувана публична покана с №9040411/01.04.2015г. с предмет: “Упражняване на строителен надзор на обект: „Неотложни аварийно-възстановителни дейности на устой на мост на р.Батулийска в с.Батулия”
Дата на публикуване: 01.04.2015 16:08:41
Последна модификация: 06.04.2016 16:35:18
 
Информация – изтегли [1] Дата на публикуване: 06.04.2016 16:35:11
Информация – изтегли [2] Дата на публикуване: 18.08.2015 16:39:46
Договор – изтегли [3] Дата на публикуване: 05.05.2015 16:24:58
Протокол – изтегли [4] Дата на публикуване: 22.04.2015 13:54:55
Съобщение – изтегли [5] Дата на публикуване: 01.04.2015 16:03:13
Образци – изтегли [6] Дата на публикуване: 01.04.2015 16:03:13
Проект на договор – изтегли [7] Дата на публикуване: 01.04.2015 16:03:14
Техническа спецификация  – изтегли [8] Дата на публикуване: 01.04.2015 16:03:13
Указания  – изтегли [9] Дата на публикуване: 01.04.2015 16:03:15
Заглавна страница  – изтегли [10] Дата на публикуване: 01.04.2015 16:03:13
Публична покана  – изтегли [11] Дата на публикуване: 01.04.2015 16:03:13
Adobe PDF Reader – изтегли [12]

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

[13]Share/Bookmark [13]