- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в община Своге през 2015г. по девет обoсобени позиции

Дата на публикуване: 09.04.2015 14:58:44

В регистъра на АОП е публикувано Решение ID №660832 и Обявление и ID №660843   от 09.04.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в  община Своге през 2015г.“ по девет обoсобени позиции

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: май 10, 2016 10/05/2016 12:28:32 PM File size: 22 kB Downloads: 174
 • Информация [2]
  Date added: април 18, 2016 18/04/2016 3:37:38 PM File size: 391 kB Downloads: 208
 • Инфромация [3]
  Date added: януари 20, 2016 20/01/2016 10:56:52 AM File size: 432 kB Downloads: 223
 • Информация [4]
  Date added: януари 15, 2016 15/01/2016 1:38:10 PM File size: 110 kB Downloads: 219
 • Информация [5]
  Date added: януари 8, 2016 08/01/2016 2:29:05 PM File size: 54 kB Downloads: 174
 • Информация [6]
  Date added: декември 21, 2015 21/12/2015 10:18:06 PM File size: 414 kB Downloads: 284
 • Информация [7]
  Date added: декември 18, 2015 18/12/2015 2:28:01 PM File size: 29 kB Downloads: 214
 • Информация [8]
  Date added: декември 18, 2015 18/12/2015 2:28:01 PM File size: 23 kB Downloads: 217
 • Информация [9]
  Date added: декември 18, 2015 18/12/2015 2:28:01 PM File size: 412 kB Downloads: 356
 • Информация [10]
  Date added: декември 11, 2015 11/12/2015 12:59:55 PM File size: 34 kB Downloads: 213
 • Информация [11]
  Date added: декември 10, 2015 10/12/2015 12:26:29 PM File size: 48 kB Downloads: 209
 • Информация [12]
  Date added: декември 4, 2015 04/12/2015 2:19:05 PM File size: 819 kB Downloads: 239
 • Информация [13]
  Date added: декември 3, 2015 03/12/2015 2:28:34 PM File size: 396 kB Downloads: 304
 • Информация [14]
  Date added: декември 3, 2015 03/12/2015 2:28:34 PM File size: 20 kB Downloads: 206
 • Информация [15]
  Date added: ноември 23, 2015 23/11/2015 4:05:25 PM File size: 397 kB Downloads: 292
 • Информация [16]
  Date added: ноември 16, 2015 16/11/2015 5:00:48 PM File size: 21 kB Downloads: 232
 • Информация [17]
  Date added: ноември 16, 2015 16/11/2015 5:00:48 PM File size: 25 kB Downloads: 226
 • Информация [18]
  Date added: ноември 12, 2015 12/11/2015 10:25:04 AM File size: 393 kB Downloads: 226
 • Информация [19]
  Date added: ноември 11, 2015 11/11/2015 6:43:33 PM File size: 27 kB Downloads: 221
 • Информация [20]
  Date added: октомври 12, 2015 12/10/2015 2:51:47 PM File size: 46 kB Downloads: 210
 • Информация [21]
  Date added: октомври 5, 2015 05/10/2015 3:31:16 PM File size: 44 kB Downloads: 244
 • Договори [22]
  Date added: септември 24, 2015 24/09/2015 3:41:54 PM File size: 6 MB Downloads: 267
 • Информация за сключен договор [23]
  Date added: август 25, 2015 25/08/2015 10:42:51 AM File size: 790 kB Downloads: 282
 • Договори [24]
  Date added: август 25, 2015 25/08/2015 10:42:51 AM File size: 7 MB Downloads: 685
 • Информация [25]
  Date added: август 24, 2015 24/08/2015 11:48:19 AM File size: 156 kB Downloads: 278
 • Информация [26]
  Date added: август 5, 2015 05/08/2015 10:18:40 AM File size: 78 kB Downloads: 290
 • Решение [27]
  Date added: юли 16, 2015 16/07/2015 4:17:27 PM File size: 826 kB Downloads: 240
 • Протокол [28]
  Date added: юли 16, 2015 16/07/2015 4:17:27 PM File size: 2 MB Downloads: 223
 • Протокол [29]
  Date added: юли 16, 2015 16/07/2015 4:17:27 PM File size: 3 MB Downloads: 243
 • Съобщение [30]
  Date added: юни 15, 2015 15/06/2015 5:24:36 PM File size: 2 MB Downloads: 299
 • Протокол [31]
  Date added: май 22, 2015 22/05/2015 2:30:12 PM File size: 4 MB Downloads: 388
 • Съобщение [32]
  Date added: април 14, 2015 14/04/2015 9:45:36 AM File size: 75 kB Downloads: 317
 • Количествено стойностни сметки [33]
  Date added: април 9, 2015 09/04/2015 1:58:04 PM File size: 91 kB Downloads: 293
 • Методика [34]
  Date added: април 9, 2015 09/04/2015 1:58:04 PM File size: 133 kB Downloads: 274
 • Образци [35]
  Date added: април 9, 2015 09/04/2015 1:58:04 PM File size: 53 kB Downloads: 303
 • Проект на договор [36]
  Date added: април 9, 2015 09/04/2015 1:58:04 PM File size: 281 kB Downloads: 274
 • Техническа спецификация [37]
  Date added: април 9, 2015 09/04/2015 1:58:04 PM File size: 254 kB Downloads: 420
 • Указания [38]
  Date added: април 9, 2015 09/04/2015 1:58:04 PM File size: 425 kB Downloads: 311
 • Заглавна страница [39]
  Date added: април 9, 2015 09/04/2015 1:58:04 PM File size: 59 kB Downloads: 279
 • Обявление [40]
  Date added: април 9, 2015 09/04/2015 1:58:04 PM File size: 2 MB Downloads: 466
 • Решение [41]
  Date added: април 9, 2015 09/04/2015 1:58:04 PM File size: 416 kB Downloads: 413
[42]Share/Bookmark [42]