- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и изкърпване улични и пътни настилки на територията на община Своге през 2015г. по обособени позиции

Дата на публикуване: 29.04.2015 13:06:33

В регистъра на АОП е публикувано решение №664345/29.04.2015г. и обявление №664348/29.04.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и изкърпване улични  и пътни настилки на територията  на  община Своге през 2015г. по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: декември 28, 2015 28/12/2015 3:12:54 PM File size: 32 kB Downloads: 189
 • Информация [2]
  Date added: декември 18, 2015 18/12/2015 2:32:11 PM File size: 58 kB Downloads: 179
 • Информация [3]
  Date added: декември 18, 2015 18/12/2015 2:32:11 PM File size: 2 MB Downloads: 245
 • Допълнително споразумение [4]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 4:52:07 PM File size: 61 kB Downloads: 181
 • Информация [5]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 4:51:20 PM File size: 422 kB Downloads: 210
 • Допълнително споразумение [6]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 11:56:44 AM File size: 64 kB Downloads: 173
 • Информация [7]
  Date added: декември 11, 2015 11/12/2015 12:53:29 PM File size: 67 kB Downloads: 186
 • Информация [8]
  Date added: декември 4, 2015 04/12/2015 2:15:38 PM File size: 32 kB Downloads: 194
 • Информация [9]
  Date added: ноември 23, 2015 23/11/2015 3:42:57 PM File size: 860 kB Downloads: 216
 • Информация [10]
  Date added: ноември 16, 2015 16/11/2015 3:26:13 PM File size: 36 kB Downloads: 173
 • Информация [11]
  Date added: ноември 16, 2015 16/11/2015 3:28:18 PM File size: 19 kB Downloads: 180
 • Информация [12]
  Date added: ноември 16, 2015 16/11/2015 3:24:39 PM File size: 39 kB Downloads: 188
 • Информация [13]
  Date added: ноември 11, 2015 11/11/2015 4:35:03 PM File size: 6 MB Downloads: 175
 • Информация [14]
  Date added: ноември 11, 2015 11/11/2015 11:37:47 AM File size: 28 kB Downloads: 172
 • Информация [15]
  Date added: ноември 11, 2015 11/11/2015 11:37:10 AM File size: 38 kB Downloads: 195
 • Информация [16]
  Date added: ноември 5, 2015 05/11/2015 7:21:09 PM File size: 16 kB Downloads: 173
 • Информация [17]
  Date added: ноември 4, 2015 04/11/2015 12:02:53 PM File size: 466 kB Downloads: 211
 • Информация [18]
  Date added: ноември 4, 2015 04/11/2015 12:01:47 PM File size: 36 kB Downloads: 183
 • Информация [19]
  Date added: октомври 15, 2015 15/10/2015 3:43:09 PM File size: 52 kB Downloads: 186
 • Информация [20]
  Date added: октомври 9, 2015 09/10/2015 5:14:58 PM File size: 2 MB Downloads: 241
 • Информация [21]
  Date added: октомври 8, 2015 08/10/2015 5:26:48 PM File size: 16 kB Downloads: 195
 • Информация [22]
  Date added: октомври 8, 2015 08/10/2015 3:56:47 PM File size: 49 kB Downloads: 188
 • Информация [23]
  Date added: септември 28, 2015 28/09/2015 3:50:33 PM File size: 17 kB Downloads: 211
 • Информация [24]
  Date added: септември 23, 2015 23/09/2015 5:27:45 PM File size: 421 kB Downloads: 206
 • Информация [25]
  Date added: септември 23, 2015 23/09/2015 5:30:18 PM File size: 28 kB Downloads: 201
 • Информация [26]
  Date added: септември 18, 2015 18/09/2015 5:38:20 PM File size: 29 kB Downloads: 196
 • Информация [27]
  Date added: септември 15, 2015 15/09/2015 4:25:31 PM File size: 47 kB Downloads: 359
 • Информация [28]
  Date added: септември 12, 2015 12/09/2015 5:17:20 PM File size: 1 MB Downloads: 324
 • Информация [29]
  Date added: септември 11, 2015 11/09/2015 3:24:21 PM File size: 47 kB Downloads: 194
 • Информация [30]
  Date added: септември 11, 2015 11/09/2015 11:33:44 AM File size: 40 kB Downloads: 205
 • Информация [31]
  Date added: септември 4, 2015 04/09/2015 11:13:19 AM File size: 1 MB Downloads: 202
 • Информация [32]
  Date added: септември 1, 2015 01/09/2015 6:31:13 PM File size: 76 kB Downloads: 197
 • Информация за сключени договори [33]
  Date added: август 25, 2015 25/08/2015 10:45:05 AM File size: 3 MB Downloads: 466
 • Договори [34]
  Date added: август 25, 2015 25/08/2015 11:08:42 AM File size: 34 MB Downloads: 161
 • Информация [35]
  Date added: август 20, 2015 20/08/2015 2:06:42 PM File size: 63 kB Downloads: 334
 • Решение [36]
  Date added: юли 20, 2015 20/07/2015 3:47:18 PM File size: 737 kB Downloads: 288
 • Протокол 3 [37]
  Date added: юли 20, 2015 20/07/2015 3:47:18 PM File size: 2 MB Downloads: 217
 • Протокол 2 [38]
  Date added: юли 20, 2015 20/07/2015 3:47:18 PM File size: 1 MB Downloads: 235
 • Съобщение [39]
  Date added: юни 26, 2015 26/06/2015 4:31:47 PM File size: 343 kB Downloads: 282
 • Протокол [40]
  Date added: юни 10, 2015 10/06/2015 4:20:52 PM File size: 2 MB Downloads: 481
 • Съобщение [41]
  Date added: април 29, 2015 29/04/2015 1:03:45 PM File size: 76 kB Downloads: 412
 • Количествено-стойностни сметки [42]
  Date added: април 29, 2015 29/04/2015 3:17:05 PM File size: 279 kB Downloads: 293
 • Образци [43]
  Date added: април 29, 2015 29/04/2015 1:38:28 PM File size: 53 kB Downloads: 259
 • Проект на договор [44]
  Date added: април 29, 2015 29/04/2015 1:03:45 PM File size: 133 kB Downloads: 226
 • Методика [45]
  Date added: април 29, 2015 29/04/2015 1:03:45 PM File size: 66 kB Downloads: 236
 • Техническа спецификация [46]
  Date added: април 29, 2015 29/04/2015 1:03:45 PM File size: 468 kB Downloads: 382
 • Указания [47]
  Date added: април 29, 2015 29/04/2015 1:03:45 PM File size: 240 kB Downloads: 262
 • Заглавна страница [48]
  Date added: април 29, 2015 29/04/2015 1:03:45 PM File size: 73 kB Downloads: 396
 • Обявление [49]
  Date added: април 29, 2015 29/04/2015 1:03:45 PM File size: 2 MB Downloads: 585
 • Решение [50]
  Date added: април 29, 2015 29/04/2015 1:03:45 PM File size: 432 kB Downloads: 274
[51]Share/Bookmark [51]