- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Основен ремонт на основни училища и средно основно училище в Община Своге“ по шест обoсобени позиции

Дата на публикуване: 30.04.2015 11:38:43

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с №9041358/30.04.2015г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на основни училища и средно основно училище в Община Своге“ по шест обoсобени позиции:
Обособена позиция 1:
Основен ремонт на ОУ“Елин Пелин “ Владо Тричков

Обособена позиция 2:
Основен ремонт на ОУ „Д-р Петър Берон“, с.Реброво

Обособена позиция 3:
Основен ремонт на ОУ „Васил Левски“, с.Церово

Обособена позиция 4:
Основен ремонт на ОУ „Кирил и Методий“ с.Гара Бов

Обособена позиция 5:
Направа ограда към пристройка на ОУ “ Иван Рилски“ с. Искрец

Обособена позиция 6:
Отводняване двор СОУ“Иван Вазов“ Своге

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: декември 21, 2015 21/12/2015 10:20:17 PM File size: 80 kB Downloads: 252
 • Информация [2]
  Date added: ноември 11, 2015 11/11/2015 11:35:38 AM File size: 19 kB Downloads: 186
 • Информация [3]
  Date added: ноември 4, 2015 04/11/2015 12:04:08 PM File size: 39 kB Downloads: 199
 • Информация [4]
  Date added: октомври 8, 2015 08/10/2015 3:51:45 PM File size: 57 kB Downloads: 189
 • Информация [5]
  Date added: септември 24, 2015 24/09/2015 3:30:27 PM File size: 15 kB Downloads: 214
 • Информация [6]
  Date added: септември 15, 2015 15/09/2015 4:26:38 PM File size: 29 kB Downloads: 210
 • Информация [7]
  Date added: септември 15, 2015 15/09/2015 4:24:30 PM File size: 15 kB Downloads: 228
 • Информация [8]
  Date added: септември 11, 2015 11/09/2015 11:32:26 AM File size: 29 kB Downloads: 217
 • Информация [9]
  Date added: септември 1, 2015 01/09/2015 6:29:36 PM File size: 30 kB Downloads: 202
 • Информация [10]
  Date added: септември 1, 2015 01/09/2015 6:23:59 PM File size: 44 kB Downloads: 212
 • Инфрмация [11]
  Date added: август 25, 2015 25/08/2015 2:09:50 PM File size: 38 kB Downloads: 218
 • Информация [12]
  Date added: август 17, 2015 17/08/2015 2:37:00 PM File size: 29 kB Downloads: 204
 • Информация [13]
  Date added: юли 30, 2015 30/07/2015 11:04:11 AM File size: 77 kB Downloads: 232
 • Информация [14]
  Date added: юли 21, 2015 21/07/2015 3:01:48 PM File size: 27 kB Downloads: 239
 • Договори [15]
  Date added: юли 21, 2015 21/07/2015 2:58:51 PM File size: 7 MB Downloads: 395
 • Протокол [16]
  Date added: юни 23, 2015 23/06/2015 2:19:24 PM File size: 2 MB Downloads: 329
 • Съобщение [17]
  Date added: април 30, 2015 30/04/2015 11:36:40 AM File size: 59 kB Downloads: 284
 • Количествено-стойностна сметка [18]
  Date added: април 30, 2015 30/04/2015 11:36:40 AM File size: 51 kB Downloads: 309
 • Образци [19]
  Date added: април 30, 2015 30/04/2015 11:36:40 AM File size: 45 kB Downloads: 241
 • Методика [20]
  Date added: април 30, 2015 30/04/2015 11:36:40 AM File size: 133 kB Downloads: 234
 • Проект на договор [21]
  Date added: април 30, 2015 30/04/2015 11:36:40 AM File size: 294 kB Downloads: 253
 • Техническа спецификация [22]
  Date added: април 30, 2015 30/04/2015 11:36:40 AM File size: 343 kB Downloads: 322
 • Указания [23]
  Date added: април 30, 2015 30/04/2015 11:38:20 AM File size: 448 kB Downloads: 286
 • Заглавна страница [24]
  Date added: април 30, 2015 30/04/2015 11:36:40 AM File size: 51 kB Downloads: 284
 • Публична покана [25]
  Date added: април 30, 2015 30/04/2015 11:36:40 AM File size: 390 kB Downloads: 373
[26]Share/Bookmark [26]