Възстановяване водопроводимостта на дере на р.Градешница и възстановяване на местен път на махала, вдясно от отклонение от път ІІ-16, с.Томпсън

В регистъра на АОП е публикувано решение за откриване на процедура с ID№ 670661/08.06.2015г. с предмет на обществената поръчка: Възстановяване водопроводимостта на дере на р.Градешница и възстановяване на местен път на махала, вдясно от отклонение от път ІІ-16, с.Томпсън.

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: септември 1, 2015 01/09/2015 11:20:46 AM File size: 352 kB Downloads: 207
 • pdf Информация
  Date added: август 25, 2015 25/08/2015 2:05:35 PM File size: 28 kB Downloads: 401
 • pdf Информация
  Date added: юли 1, 2015 01/07/2015 5:43:02 PM File size: Downloads: 237
 • pdf Информация
  Date added: юни 30, 2015 30/06/2015 4:40:58 PM File size: 1 MB Downloads: 353
 • pdf Становище
  Date added: юни 10, 2015 10/06/2015 4:29:20 PM File size: 79 kB Downloads: 256
 • pdf Решение
  Date added: юни 8, 2015 08/06/2015 5:22:22 PM File size: 506 kB Downloads: 428
Share/Bookmark