Актуални

06.03.2018 14:01:04
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на нови високопроходим и лек автомобили за нуждите на Община Своге по две обособени позиции:
Обособена позиция №1-доставка на нов високопроходим автомобил
Обособена позиция №2-доставка на нов лек автомобил

02.03.2018 16:52:01
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Своге

08.02.2018 14:24:51
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

Share/Bookmark