Актуални

14.06.2017 16:54:35
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23101, №23104, №23107, №23110, №23113, №23116; Своге-Лесков дол, Своге-Огоя-Ябланица
Обособена позиция № 2: Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23103, №23106, №23109, №23112, №23115; Осеновлаг-Елисейна, Осеновлаг-Елисейна-Своге, г.Бов-Бов

12.05.2017 15:03:23
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на общински сгради в община Своге по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Основен ремонт кметство с.Владо Тричков
Обособена позиция 2: Основен ремонт кметство с.Реброво
Обособена позиция 3: Основен ремонт кметство с.Томпсън
Обособена позиция 4: Основен ремонт кметство с.Брезе
Обособена позиция 5: Основен ремонт кметство с.Миланово
Обособена позиция 6: Основен ремонт кметство с.Гара Лакатник
Обособена позиция 7:Основен ремонт общинска сграда на ул.Александър Стамболийски №3, гр.Своге

28.04.2017 16:01:10
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Асфалтиране ул. Просвета, гр. Своге
Обособена позиция 2: Асфалтиране ул. Ал.Вутимски, гр.Своге
Обособена позиция 3: Изграждане стъпаловидна улица част от ул.Люлин, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 4: Бетониране улица за мах.Кардашово, с.Свидня
Обособена позиция 5: Рехабилитация централна улица с.Дружево

27.04.2017 18:07:32
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2016/2017г., както следва: гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник-село Губислав, гара Лакатник-село Миланово-село Дружево, гара Лакатник-село Оплетня, гара Бов-село Бов, гара Бов-Скакля, град Своге-село Желен, град Своге-село Лесков дол, село Искрец-село Брезе, град Свогесело Искрец, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село Томпсън-село Луково-Ромча.

20.03.2017 17:00:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Рехабилитация улици Своге
Обособена позиция 2: Рехабилитация улици с. Гара Лакатник /ул. Христо Ботев, ул. Градище/
Обособена позиция 3: Рехабилитация улици кв.Прокопаник,с.Томпсън
Обособена позиция 4: Рехабилитация ул. Волга, с. Гара Бов
Обособена позиция 5: Рехабилитация път SFO 3609 /II-16/ Своге- Желен

23.02.2017 16:09:12
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

10.02.2017 16:57:24
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изготвяне на общ устройствен план на община Своге

 

Share/Bookmark