- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2015/2016г. по обособени позиции

В регистъра на АОП е публикувано Решение ID№680070/30.07.2015г. и Обявление ID№680073/30.07.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2015/2016г. по обособени позиции, както следва:

ОП№1 – гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник-село Губислав, гара Лакатник-село Миланово-село Дружево, гара Лакатник-селоОплетня, гара Бов-село Бов, гара Бов-Скакля, село Осеновлаг-село Габровница-село Еленов дол-Зимнишки дол;

ОП №2 – село Реброво-село Батулия-село Огоя-село Ябланица-Търсава, село Владо Тричков-Клисура, село Владо Тричков-село Луково;

ОП№3 – град Своге-село Желен, град Своге-село Лесков дол, село Искрец-село Брезе, град Своге-село Искрец, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село Томпсън-село Луково-Ромча

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: юли 11, 2016 11/07/2016 4:43:07 PM File size: 60 kB Downloads: 125
 • Информация [2]
  Date added: юни 21, 2016 21/06/2016 12:27:40 PM File size: 1 MB Downloads: 157
 • Информация [3]
  Date added: юни 7, 2016 07/06/2016 1:44:44 PM File size: 65 kB Downloads: 168
 • Информация [4]
  Date added: април 13, 2016 13/04/2016 1:22:12 PM File size: 67 kB Downloads: 156
 • Информация [5]
  Date added: декември 22, 2015 22/12/2015 5:27:36 PM File size: 137 kB Downloads: 221
 • Информация [6]
  Date added: септември 28, 2015 28/09/2015 3:48:12 PM File size: 36 kB Downloads: 181
 • Договори [7]
  Date added: септември 23, 2015 23/09/2015 5:32:57 PM File size: 6 MB Downloads: 271
 • Решение [8]
  Date added: септември 14, 2015 14/09/2015 2:59:53 PM File size: 193 kB Downloads: 188
 • Протокол [9]
  Date added: септември 14, 2015 14/09/2015 2:59:53 PM File size: 220 kB Downloads: 224
 • Протокол [10]
  Date added: септември 14, 2015 14/09/2015 2:59:53 PM File size: 131 kB Downloads: 193
 • Съобщение [11]
  Date added: септември 9, 2015 09/09/2015 6:10:56 PM File size: 61 kB Downloads: 176
 • Протокол [12]
  Date added: септември 9, 2015 09/09/2015 6:10:56 PM File size: 301 kB Downloads: 366
 • Съобщение [13]
  Date added: юли 30, 2015 30/07/2015 5:10:51 PM File size: 62 kB Downloads: 370
 • Проект на договор [14]
  Date added: юли 30, 2015 30/07/2015 5:10:51 PM File size: 84 kB Downloads: 205
 • Техническа спецификация [15]
  Date added: юли 30, 2015 30/07/2015 7:38:14 PM File size: 84 kB Downloads: 239
 • Маршрутни разписания [16]
  Date added: юли 30, 2015 30/07/2015 5:10:51 PM File size: 1 MB Downloads: 274
 • Образци [17]
  Date added: юли 30, 2015 30/07/2015 5:10:51 PM File size: 57 kB Downloads: 344
 • Указания [18]
  Date added: юли 30, 2015 30/07/2015 5:10:51 PM File size: 231 kB Downloads: 225
 • Заглавна страница [19]
  Date added: юли 30, 2015 30/07/2015 5:10:51 PM File size: 136 kB Downloads: 213
 • Обявление [20]
  Date added: юли 30, 2015 30/07/2015 5:10:51 PM File size: 1 MB Downloads: 270
 • Решение [21]
  Date added: юли 30, 2015 30/07/2015 5:10:51 PM File size: 387 kB Downloads: 276
[22]Share/Bookmark [22]