Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Своге и улична мрежа на град Своге, за оперативни сезони 2015/2016г., 2016/2017г., 2017/2018г. и 2018/2019г

В регистъра на АОП е публикувано Решение  ID №681542/07.08.2015г. и Обявление ID №681543/07.08.2015г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Своге и улична мрежа на град Своге, за оперативни сезони 2015/2016г., 2016/2017г., 2017/2018г. и 2018/2019г.”

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: декември 10, 2015 10/12/2015 12:28:28 PM File size: 23 kB Downloads: 246
 • pdf Информация
  Date added: декември 9, 2015 09/12/2015 12:21:19 PM File size: 58 kB Downloads: 244
 • pdf Решение
  Date added: ноември 20, 2015 20/11/2015 5:22:00 PM File size: 580 kB Downloads: 287
 • pdf Съобщение
  Date added: ноември 10, 2015 10/11/2015 5:01:30 PM File size: 95 kB Downloads: 330
 • pdf Протокол
  Date added: октомври 5, 2015 05/10/2015 3:32:26 PM File size: 565 kB Downloads: 313
 • pdf Съобщение
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 40 kB Downloads: 304
 • pdf Методика
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 92 kB Downloads: 313
 • pdf Техническа спецификация
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 507 kB Downloads: 370
 • pdf Проект на договор
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 4:59:45 PM File size: 171 kB Downloads: 258
 • rar Образци
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 4:59:46 PM File size: 81 kB Downloads: 227
 • pdf Документация
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 249 kB Downloads: 282
 • pdf Заглавна страница
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 31 kB Downloads: 229
 • pdf Обявление
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 1 MB Downloads: 641
 • pdf Решение
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 314 kB Downloads: 272
Share/Bookmark