- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Своге и улична мрежа на град Своге, за оперативни сезони 2015/2016г., 2016/2017г., 2017/2018г. и 2018/2019г

В регистъра на АОП е публикувано Решение  ID №681542/07.08.2015г. и Обявление ID №681543/07.08.2015г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Своге и улична мрежа на град Своге, за оперативни сезони 2015/2016г., 2016/2017г., 2017/2018г. и 2018/2019г.”

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: декември 10, 2015 10/12/2015 12:28:28 PM File size: 23 kB Downloads: 224
 • Информация [2]
  Date added: декември 9, 2015 09/12/2015 12:21:19 PM File size: 58 kB Downloads: 220
 • Решение [3]
  Date added: ноември 20, 2015 20/11/2015 5:22:00 PM File size: 580 kB Downloads: 261
 • Съобщение [4]
  Date added: ноември 10, 2015 10/11/2015 5:01:30 PM File size: 95 kB Downloads: 304
 • Протокол [5]
  Date added: октомври 5, 2015 05/10/2015 3:32:26 PM File size: 565 kB Downloads: 288
 • Съобщение [6]
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 40 kB Downloads: 283
 • Методика [7]
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 92 kB Downloads: 278
 • Техническа спецификация [8]
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 507 kB Downloads: 321
 • Проект на договор [9]
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 4:59:45 PM File size: 171 kB Downloads: 231
 • Образци [10]
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 4:59:46 PM File size: 81 kB Downloads: 212
 • Документация [11]
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 249 kB Downloads: 255
 • Заглавна страница [12]
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 31 kB Downloads: 209
 • Обявление [13]
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 1 MB Downloads: 493
 • Решение [14]
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:50:11 PM File size: 314 kB Downloads: 251
[15]Share/Bookmark [15]