Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция мост на път SFO 3612 /II-16/ Томпсън-Церецел при км. 2+448

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9044983/18.08.2015г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция мост на път SFO 3612 /II-16/ Томпсън-Церецел при км. 2+448”

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: април 6, 2016 06/04/2016 11:30:05 AM File size: 20 kB Downloads: 184
 • pdf Договор
  Date added: септември 23, 2015 23/09/2015 5:34:30 PM File size: 718 kB Downloads: 229
 • pdf Протокол
  Date added: септември 12, 2015 12/09/2015 5:18:27 PM File size: 235 kB Downloads: 257
 • pdf Заповед
  Date added: септември 8, 2015 08/09/2015 4:23:28 PM File size: 86 kB Downloads: 230
 • pdf Протокол
  Date added: септември 4, 2015 04/09/2015 12:14:17 AM File size: 97 kB Downloads: 228
 • pdf Съобщение
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 45 kB Downloads: 232
 • docx Образци
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 43 kB Downloads: 208
 • pdf Проект на договор
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 101 kB Downloads: 230
 • pdf Техническа спецификация
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 192 kB Downloads: 213
 • pdf Указания
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 219 kB Downloads: 211
 • pdf Заглавна страница
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 39 kB Downloads: 242
 • pdf Публична покана
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 357 kB Downloads: 266
Share/Bookmark