- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция мост на път SFO 3612 /II-16/ Томпсън-Церецел при км. 2+448

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9044983/18.08.2015г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция мост на път SFO 3612 /II-16/ Томпсън-Церецел при км. 2+448”

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: април 6, 2016 06/04/2016 11:30:05 AM File size: 20 kB Downloads: 170
 • Договор [2]
  Date added: септември 23, 2015 23/09/2015 5:34:30 PM File size: 718 kB Downloads: 210
 • Протокол [3]
  Date added: септември 12, 2015 12/09/2015 5:18:27 PM File size: 235 kB Downloads: 233
 • Заповед [4]
  Date added: септември 8, 2015 08/09/2015 4:23:28 PM File size: 86 kB Downloads: 212
 • Протокол [5]
  Date added: септември 4, 2015 04/09/2015 12:14:17 AM File size: 97 kB Downloads: 212
 • Съобщение [6]
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 45 kB Downloads: 215
 • Образци [7]
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 43 kB Downloads: 188
 • Проект на договор [8]
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 101 kB Downloads: 205
 • Техническа спецификация [9]
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 192 kB Downloads: 192
 • Указания [10]
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 219 kB Downloads: 189
 • Заглавна страница [11]
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 39 kB Downloads: 218
 • Публична покана [12]
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:32:43 PM File size: 357 kB Downloads: 238
[13]Share/Bookmark [13]