- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Възстановителни работи на местен път за махала „Бовска Габровница“

В регистъра на АОП  е публикувано Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: Възстановителни работи на местен път за махала „Бовска Габровница“. ID №684575/26.08.2015г.

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 4:49:58 PM File size: 403 kB Downloads: 286
 • Информация [2]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 10:42:25 AM File size: 19 kB Downloads: 193
 • Допълнително споразумение [3]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 10:42:25 AM File size: 76 kB Downloads: 207
 • Становище [4]
  Date added: септември 23, 2015 23/09/2015 5:28:52 PM File size: 321 kB Downloads: 207
 • Информация [5]
  Date added: септември 11, 2015 11/09/2015 11:29:26 AM File size: 15 kB Downloads: 195
 • Договор [6]
  Date added: септември 4, 2015 04/09/2015 4:02:45 PM File size: 2 MB Downloads: 261
 • Решение [7]
  Date added: август 26, 2015 26/08/2015 5:20:00 PM File size: 418 kB Downloads: 362
[8]Share/Bookmark [8]