- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Възстановяване на участък от път SFO 3613-отклонение от път ІІ-16 на 0.800 км преди с.Брезов дол, и на участък от път SFO 3613-отклонение от път ІІ-16 за с.Брезов дол

В регистъра на АОП  е публикувано Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: Възстановяване на участък от път SFO 3613-отклонение от път ІІ-16 на 0.800 км преди с.Брезов дол, и на участък от път  SFO 3613-отклонение от път ІІ-16 за с.Брезов дол. ID №684572/26.08.2015г.

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 4:48:51 PM File size: 411 kB Downloads: 224
 • Информация [2]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 10:41:19 AM File size: 23 kB Downloads: 188
 • Допълнително споразумение [3]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 10:41:19 AM File size: 80 kB Downloads: 220
 • Становище [4]
  Date added: септември 18, 2015 18/09/2015 4:11:32 PM File size: 562 kB Downloads: 196
 • Информация [5]
  Date added: септември 11, 2015 11/09/2015 11:30:28 AM File size: 26 kB Downloads: 243
 • Договор [6]
  Date added: септември 4, 2015 04/09/2015 4:03:34 PM File size: 2 MB Downloads: 243
 • Решение [7]
  Date added: август 26, 2015 26/08/2015 5:23:50 PM File size: 418 kB Downloads: 233
[8]Share/Bookmark [8]