Общинска избирателна комисия

ОИК Своге интернет страница: http://oik2343.cik.bg/

Имейл адрес: oik2343@cik.bg

Телефон: 0726 98185

Местни избори 2019 – към страницата

Частични избори за кметове на кметства с.Владо Тричков и с.Свидня – към страницата

Местни избори 2015 – към страницата

Share