- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Аварийно – възстановителни работи на съоръженията – каптаж при с.Свидня

В Регистъра на АОП е публикувано  Решение № 1480/05.10.2015г. с ID №690736 за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Аварийно – възстановителни работи на съоръженията – каптаж при с.Свидня.

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: април 7, 2016 07/04/2016 8:43:02 PM File size: 356 kB Downloads: 161
 • Информация [2]
  Date added: април 5, 2016 05/04/2016 12:00:34 PM File size: 19 kB Downloads: 152
 • Информация [3]
  Date added: януари 4, 2016 04/01/2016 12:57:15 PM File size: 26 kB Downloads: 167
 • Информация [4]
  Date added: октомври 23, 2015 23/10/2015 3:14:25 PM File size: 22 kB Downloads: 181
 • Договор [5]
  Date added: октомври 21, 2015 21/10/2015 11:11:15 PM File size: 2 MB Downloads: 201
 • Становище [6]
  Date added: октомври 9, 2015 09/10/2015 5:16:03 PM File size: 69 kB Downloads: 178
 • Решение [7]
  Date added: октомври 5, 2015 05/10/2015 5:58:49 PM File size: 493 kB Downloads: 216
[8]Share/Bookmark [8]