Сметки за плащане на местни данъци и такси

ОБЩИНА СВОГЕ – Дирекция „Местни данъци и такси“

Тел. 0726/ 2 22 90

IBAN: BG75SOMB91308490023044

  BIC:  SOMBBGSF

442100  ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

442400  ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300  ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

442500  ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

442200  ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО

442800  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

443400  ДРУГИ ДАНЪЦИ

441400  ПАТЕНТЕН ДАНЪК

По същите кодове се превеждат и лихвите към съответните задължения.

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ СВОГЕ

В услуга на данъкоплатците, данъците могат да се плащат също така на касите на EasyPay и FastPay. Също така и онлайн чрез ePay.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Декларация за освобождаване от част от такса за битови отпадъци – изтегли

Share