- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини /ОДЗ и ЦДГ/, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Ученическо столово хранене на територията на Община Своге, ДВПР Гара Лакатник, Защитено жилище с. Дружево

В Портала на АОП е публикувана публична покана  с ID 9048986/14.12.2015г.  за откриване на процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини /ОДЗ и ЦДГ/, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Ученическо столово хранене на територията на Община Своге, ДВПР Гара Лакатник, Защитено жилище с. Дружево

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: април 13, 2016 13/04/2016 1:25:56 PM File size: 24 kB Downloads: 148
 • Информация [2]
  Date added: април 5, 2016 05/04/2016 10:13:42 AM File size: 45 kB Downloads: 153
 • Информация [3]
  Date added: март 14, 2016 14/03/2016 2:08:18 PM File size: 751 kB Downloads: 161
 • Информация [4]
  Date added: март 1, 2016 01/03/2016 3:33:20 PM File size: 27 kB Downloads: 174
 • Информация [5]
  Date added: февруари 29, 2016 29/02/2016 10:29:16 AM File size: 29 kB Downloads: 159
 • Информация [6]
  Date added: февруари 12, 2016 12/02/2016 4:50:37 PM File size: 497 kB Downloads: 165
 • Информация [7]
  Date added: февруари 10, 2016 10/02/2016 12:44:57 PM File size: 63 kB Downloads: 304
 • Информация [8]
  Date added: февруари 4, 2016 04/02/2016 2:16:28 PM File size: 25 kB Downloads: 185
 • Договор [9]
  Date added: февруари 4, 2016 04/02/2016 2:16:28 PM File size: 2 MB Downloads: 212
 • Протокол [10]
  Date added: януари 7, 2016 07/01/2016 5:11:49 PM File size: 404 kB Downloads: 328
 • Съобщение [11]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 4:21:41 PM File size: 45 kB Downloads: 202
 • Проект на договор [12]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 4:21:41 PM File size: 302 kB Downloads: 189
 • Образци [13]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 4:21:41 PM File size: 76 kB Downloads: 211
 • Указания [14]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 4:21:41 PM File size: 538 kB Downloads: 230
 • Заглавна страница [15]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 4:21:41 PM File size: 35 kB Downloads: 219
 • Публична покана [16]
  Date added: декември 14, 2015 14/12/2015 4:21:41 PM File size: 338 kB Downloads: 220
[17]Share/Bookmark [17]