Община Своге проведе кръгла маса по трансграничния проект с община Мерошина, Република Сърбия

ноември 18, 2017
Община Своге проведе кръгла маса по трансграничния проект с община Мерошина, Република Сърбия

На 15-ти и 16-ти ноември 2017 година в град Своге се състоя кръгла маса по проект № CB007.1.31.287 , „Съвместно предотвратяване и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“, Договор за финансово подпомагане съгласно Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз № РД-02-29-279/ 22.11.2016г....

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 20.11.2017г.

ноември 15, 2017

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 20.11.2017г. – изтегли

Прочети повече »

Прессъобщение за предстояща Кръгла Маса по проект „Съвместно предотвратяване и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“

ноември 14, 2017
Прессъобщение за предстояща Кръгла Маса по проект „Съвместно предотвратяване и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за предстояща Кръгла Маса по проект № CB007.1.31.287 „Съвместно предотвратяване и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“    На 15.11.2017 г. от 14:00 ч. в  конферентната зала на Професионална гимназия “Велизар Пеев“- град Своге ще се проведе Кръгла маса по проект № CB007.1.31.287...

Прочети повече »

Проект на Наредба за обществения ред на територията на община Своге

ноември 10, 2017

Проект на Наредба за обществения ред на територията на община Своге – итегли

Прочети повече »

Обявление

ноември 9, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я        2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 О Б Я В А  ...

Прочети повече »

Обявление

ноември 9, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я        2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 О Б Я В А             ...

Прочети повече »

Съобщение

ноември 8, 2017
Съобщение

Прочети повече »