Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.1 от ЗОС № 94-Й-21/ 04.07.2012г.          Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на

Виж повече

Обява

Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ към Община Своге, напомня във връзка с влезлите в сила промени на ЗУПГМЖСВ /ДВ бр.100/2008г., изм. бр.44/2009г. и изм. бр.99/2009г./ следното: 1. Съгласно 

Виж повече

Заповед

С оглед опазването на обществения ред и необходимостта от създаване на нормални и безопасни условия при провеждане на Празника на град Своге – Петровден, на основание чл.44, ал.2 и чл.44,

Виж повече