Писмо до участниците в процедурата по доставка на специализирано оборудване

август 3, 2017
Писмо до участниците в процедурата по доставка на специализирано оборудване

На 07.08.2017г. (понеделник) от 9:30 часа в конферентната зала на Община Своге ще се състои отварянето на офертите за доставка на специализирано оборудване по Проект № CB007.1.31.287 “Съвместна превенция и смекчаване на последствията от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“ с финансовата подкрепа на програма INTERREG IPA България-Сърбия. Договор за...

Прочети повече »

Обява

август 3, 2017
Обява

Прочети повече »

Обявление

август 3, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А        2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 О Б Я...

Прочети повече »

Обявление

август 2, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В...

Прочети повече »

Обявление

август 2, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В...

Прочети повече »

Успешно приключва проект „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение от община Своге“ за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение в община Своге

август 1, 2017
Успешно приключва проект „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение от община Своге“  за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение в община Своге

На 07.08.2017 г. от 11:30 часа в малката зала на НЧ „Градище 1907″ в Община Своге ще се проведе заключителната пресконференция по Проект „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение от община Своге“ –  за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица с увреждания, хора над 65 годишна...

Прочети повече »

Обявление

август 1, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59   О Б Я В...

Прочети повече »