Решения от заседание на общински кризисен щаб – Своге, проведено на 17.03.2020 г.

Днес, 17. 03. 2020г., от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Своге, се проведе заседание на Кризисния щаб – Своге, на което се взеха следните решения: Общинският кризисен щаб

Виж повече

Важно съобщение! С грижа към самотно живеещите възрастни хора и лицата в невъзможност да се самообслужват

Във връзка с извънредното положение, обявено на територията на Република България и предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, Общински кризисен щаб – Своге обявява телефон за спешни случаи при

Виж повече

Превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространение на COVID-19

Уважаеми дами и господа, приложено изпращаме ви писмо на министъра на здравеопазването относно превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространението на COVID – 19. Препоръките са свързани предимно

Виж повече

Решения от заседание на общински кризисен щаб – Своге, проведено на 16.03.2020г.

Днес, 16. 03. 2020г., от 09:30 часа в Заседателната зала на Община Своге, се проведе заседание на Кризисния щаб – Своге, на което се взеха следните решения: Общинският кризисен щаб

Виж повече