За вас работодатели

септември 14, 2018

Агенция по заетостта  Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге    Уведомява работодателите от общините: Своге и Годеч, че разполага с неусвоени финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)* – през 2018 г., както следва:       ...

Прочети повече »

Съобщение

септември 13, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94–Н-143 Дата: 12.09.2018г.                   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл.129, ал.2 от закон за устройство на територията, при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),...

Прочети повече »

Обявление

септември 11, 2018

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В...

Прочети повече »

Съобщение – Дирекция „Бюро по труда”

септември 10, 2018

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ ГР.СВОГЕ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 20.09.2018 Г.(ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 11,00 ч. В НЧ „ГРАДИЩЕ 1907“ (МАЛКАТА ЗАЛА) ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРУДОВА БОРСА. НА НЕЯ ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СРЕЩНЕТЕ С РАБОТОДАТЕЛИ И ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА, КАКТО И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕТО ИМ. ЗАПОВЯДАЙТЕ,...

Прочети повече »

Въвеждане на временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ в участъка от км 54+220 до км 54+690 на път II – 16 /Своге – София/

септември 7, 2018
Въвеждане на временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ в участъка от км 54+220 до км 54+690 на път II – 16 /Своге – София/

Прочети повече »

Съобщение

септември 5, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№  94-С-52 05.09.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК   На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 131,...

Прочети повече »

„Да изчистим България заедно“ 2018

септември 4, 2018
„Да изчистим България заедно“ 2018

Уважаеми жители и гости на Община Своге, На 15.09.2018г. за осма поредена година ще се проведе Националната кампания „Да изчистим България заедно”, организирана от BTV Media Group, която Община Своге отново ще подкрепи. Каним всички фирми, организации, администрации, училища, жители и гости на общината да излязат и да почистят около домовете си, офисите си, междублокови...

Прочети повече »