Обявление

май 10, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg изх.№ 94-А-88 10.05.2018г.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията...

Прочети повече »

Започна разработването на Общия устройствен план на община Своге

май 10, 2018

Екипът на специализираната фирма УРБИКА се ангажира до края на годината Своге да има предварителен проект на Общ устройствен план на общината (ОУПО). По инициатива на УРБИКА бяха проведени първите срещи с общинската администрация, кметове на града и селата, директори на училища, ученици, представители на бизнеса. Екипът представи подробно смисъла на Общия устройствен план...

Прочети повече »

Община Своге – домакин на „Празници на Искърското дефиле“ 2018г

май 9, 2018
Община Своге – домакин на „Празници на Искърското дефиле“ 2018г

Тази година Община Своге е домакин на традиционно провеждащия се между трите общини- Своге, Мездра и район Нови Искър, Столична община фестивал „Празници на Искърското дефиле“. През 2018 година той ще се проведе в периода 24.05.2018г.- 29.05.2018г. Разнообразна и колоритна програма е подготвило общинското ръководство, подходящи за всеки вкус и интерес. Официалното откриване е...

Прочети повече »

Стартира фестивалът „Празници на хляба“ 2018

май 8, 2018
Стартира фестивалът „Празници на хляба“ 2018

   След зашеметяващия успех на „Празници на хляба“ през 2017 година, общинското ръководство обявява началото и на тазгодишния фестивал.  Откриването е тази събота, 12-ти май в село Томпсън. Мероприятия ще има през уикенда и в селата Реброво, Владо Тричков и Луково. За поредна година фестивалът се провежда под патронажа на кмета на Община Своге...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 11.05.2018г

май 3, 2018

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 11.05.2018г – изтегли

Прочети повече »

Обявление

май 2, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg изх №26-00-274 дата 02.05.2018год.   ДО Отдел „УС“ при Община Своге гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“№7, Соф.област /в качеството си на съсобственик на УПИ І-„Детски комбинат“, кв.17, с.Реброво/   ДО Ивелина Евгениева Тодорова –управител на...

Прочети повече »

Успешно приключва проект „Съвместно предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“

април 30, 2018
Успешно приключва проект „Съвместно предотвратяване  и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“

На 04.05.2018 г. от 11:30 часа в конферентната залата на Професионална гимназия „Велизар Пеев″ в град Своге ще се проведе заключителната пресконференция по Проект „Съвместно предотвратяване  и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“ –  фокусиран върху изграждането на устойчив трансграничен капацитет и система за...

Прочети повече »