Важно съобщение на Общински щаб за защита при бедствия – Своге и РЗИ София област

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,  КЪМ ДНЕШНА ДАТА – 14.07.2020 Г., НЯМА ЗАРАЗЕНИ ЛИЦА ОТ COVID – 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ ВСИЧКИ ДРУГИ ТВЪРДЕНИЯ СА БЕЗПОЧВЕНИ ИЛИ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛНИ. БЛАГОДАРИМ

Share
Виж повече

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация и застрояване, град Своге, община Своге, област Софийска

Със заповед № 972 от 08.07.2020г. на Кмета на Община Своге е  одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска, кв.61

Share
Виж повече

Съобщение за одобрен изработен служебно проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация на град Своге, община Своге, област Софийска

Със заповед №956 от 03.07.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска, кв.100 –

Share
Виж повече

Съобщение за одобрен проект за изменение на действащия ПУП на кв. 12, село Осеновлаг

Със Заповед № 962 от 03.07.2020г. на Кмет на Община Своге, е одобрен, ПРОЕКТ за изменение на действащия ПУП на кв. 12, село Осеновлаг, Софийска област – План за регулация /ПР/ за разделянето на УПИ XI-180,178 на два нови урегулирани

Share
Виж повече