Съобщение на на основание чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

На основание чл.129, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от АПК, Община Своге, съобщава

Виж повече

Протокол по чл. 7 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник

ПРОТОКОЛ по чл. 7 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, От работата на комисията по провеждане на процедура, за избор на финансова институция за предоставяне на

Виж повече

Съобщение на на основание чл.18а, ал.10 от АПК,  във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

Изх.№ 94-Е–18/94-Е-302 Дата:  09.07.2021г.                   На основание чл.129, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1

Виж повече