Важно съобщение!

Във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на области Габрово и Плевен, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № РД-37/26.02.2020г. на Министър-председателя на Република България и

Виж повече