Съобщение

юни 12, 2017
Съобщение

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ- СВОГЕ ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА НАЧИНАЕЩИ ШОФЬОРИ НА 21.06.2017г./СРЯДА/ В 13:30ч.В СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“.  ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕФОН:  0886 33 34 38

Прочети повече »

Обявление

юни 9, 2017
Обявление

Прочети повече »

Обява

юни 9, 2017
Обява

Прочети повече »

Обявление

юни 8, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59  О Б Я В Л Е Н...

Прочети повече »

Обявление

юни 8, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В...

Прочети повече »

Обявление

юни 8, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В...

Прочети повече »

Първа пресконференция на Община Своге по трансграничния проект със Сърбия

юни 7, 2017
Първа пресконференция на Община Своге по трансграничния проект със Сърбия

На 1-ви юни в заседателната зала на Професионална гимназия „Велизар Пеев“ се проведе първата пресконференция по проекта „Съвместно предотвратяване и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“. Проектът представлява най- значимата изява на сътрудничеството между двете общини и е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за...

Прочети повече »