Основни правила за намаляване на риска от пожари и предотвратяване на възникването им през отоплителен сезон 2018-2019 г.

октомври 15, 2018

С цел намаляване риска и недопускане на пожари през отоплителен сезон 2018/2019 г. и на основание Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. /ДВ бр.89/2014 г./ за правилата и нормите   за пожарна безопасност  при експлоатация на обектите, е необходимо  да се извършат  следните мероприятия от управителите, ръководители и собственици на обекти: Да се издаде заповед за определяне вида...

Прочети повече »

Обявление

октомври 15, 2018

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59         ...

Прочети повече »

Заповеди и карти по споразумението за ползване на земеделските земи по реда на чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.

октомври 11, 2018

Заповеди и карти по споразумението за ползване на земеделските земи по реда на чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г. за землищата на с.Буковец, с.Губислав, с.Добърчин, с.Завидовци, с.Заселе, с.Зимевица, с.Лакатник, с.Манастирище, с.Миланово и с.Огоя, община Своге.

Прочети повече »

Награда „Партньор на общините“ – в Своге

октомври 10, 2018
Награда „Партньор на общините“ – в Своге

Oт 1 до 3 октомври 2018 год. в к.к. Албена се проведе XIII ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, организирана от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. По традиция всяка година НСОРБ връчва награди на активни в дейността на сдружението общини и общински служители, медии, дарители и организации, подкрепящи местните общности. Тази година...

Прочети повече »

Съобщение

октомври 9, 2018

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59       Изх. № 94-И- 52  09.10.2018г....

Прочети повече »

Нова придобивка в с. Владо Тричков

октомври 9, 2018
Нова придобивка в с. Владо Тричков

Политиката на Общината е във всяко село и квартал да има детска и спортна площадка На мястото на дере и нерегламентирано сметище в кв. Клисура на с. Владо Тричков вече има детска площадка. В деня на откриването й – 6 октомври, тя бе пълна с деца и техните родители, които не можеха да се...

Прочети повече »

Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с ремонт на участък от републикански път I-I

октомври 8, 2018
Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с ремонт на участък от републикански път I-I

Прочети повече »