Обявление

април 27, 2018

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА Наредба за организация и контрол на паркирането На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за организация и контрол на паркирането...

Прочети повече »

Община Своге с чисто нов път към квартал Орлин

април 26, 2018
Община Своге с чисто нов път към квартал Орлин

Жителите на квартал Орлин в град Своге вече се радват на чисто нов път. Основният път, който свързва квартала с града бе реконструиран със средства в размер на 450 000 лева, отпуснати от Министерство на финансите на основание Постановление № 153 на Министерски съвет/ 28.07.2017г. Като част от цялостната реконструкция бяха положени два пласта...

Прочети повече »

Обява

април 24, 2018
Обява

Прочети повече »

Заповед №473 / 20.04.2018г.

април 23, 2018
Заповед №473 / 20.04.2018г.

Прочети повече »

Паметен обелиск на Апостола на свободата Васил Левски се издигна в центъра на град Своге

април 21, 2018
Паметен обелиск на Апостола на свободата Васил Левски се издигна в центъра на град Своге

Днес, 20ти април 2018г. в центъра на град Своге бе издигнат паметник на най- тачения от българския народ Апостол на борбата за национално освобождение от турско робство Васил Левски. Паметният обелиск, който вече заема своето достойно място на градския площад , официално бе открит именно в днешния важен за българската история ден- избухването на...

Прочети повече »

Обявление

април 20, 2018

О Б Я В А ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА От „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, гр. София , ул. „Кукуш” № 1, ЕИК131468980, представлявано от Александър Василев Димитров – Главен Изпълнителен Директор, Дружеството изгражда, експлоатира и поддържа, обществена клетъчна мобилна мрежа с национален обхват, чрез която се предоставят далекосъобщителни услуги. С оглед на ефективното развитие на мрежата на „МОБИЛТЕЛ”...

Прочети повече »

Обявление

април 20, 2018

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59  О Б Я В...

Прочети повече »