Важно съобщение относно извършване на строително-ремонтни дейности

септември 3, 2018
Важно съобщение относно извършване на строително-ремонтни дейности

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 05.09.2018г

август 30, 2018

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 05.09.2018г – изтегли

Прочети повече »

Съобщение

август 30, 2018

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 Изх. № 94-Р- 149 29.08.2018г.  СЪОБЩЕНИЕ...

Прочети повече »

Съобщение

август 28, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№04-00-38  ……………….2018 год.                                                           ...

Прочети повече »

Съобщение

август 28, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                               2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg С  П  И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „СВОГЕ ТУР“  След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия допуска до участие...

Прочети повече »

Август – месец на ремонтите

август 27, 2018
Август – месец на ремонтите

На 22.08.2018г. зам.кметът на Община Своге – инж.Валентин Михайлов направи обход на основните строителни обекти  в общината това лято: В с.Гара Лакатник се извършва основен ремонт на покрива на Основно училище „Христо Ботев”.Общината има уверението на фирмата изпълнител, че ремонтните дейности ще приключат до първия учебен ден. Приключи асфалтирането на ул. Виновград в с.Гара...

Прочети повече »

Обява

август 24, 2018

О Б Я В А  до заинтересованите лица и общественост  На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)      “КАЛФИШ 2018” ЕООД, с адрес на управление: гр.Своге...

Прочети повече »