Съобщение за временно преустановяване на водоподаването в квартал „Дренов“

Уважаеми съграждани, Община Своге съобщава за временно преустановяване на водоподаването в гр.Своге в квартал „Дренов“ днес (19.05.2020г) поради възникнала авария. Водоподаването ще бъде възобновено след отстраняването на проблема. Информацията е

Виж повече

Съобщение за временно преустановяване на водоподаването в квартал „Джиджовица“

Уважаеми съграждани, Община Своге съобщава за временно преустановяване на водоподаването в гр.Своге в квартал „Джиджовица“ днес (18.05.2020г) поради почистване на резервоара. Водоподаването ще бъде възобновено след 16 часа. Информацията е

Виж повече

Важно съобщение на Общински щаб за защита при бедствия – Своге

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА (С РЕШЕНИЕ № 325 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 14.05.2020 Г.) И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО №№ РД-01-262/14.05.2020

Виж повече

Заповеди от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповеди с номера:  РД-01-262;  РД-01-263; РД-01-264; РД-01-265 от 14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.

Виж повече

Важно съобщение на Общински щаб за защита при бедствия – Своге

СЧИТАНО ОТ 14 МАЙ 2020 ГОД. СЕ ДОПУСКА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ ПАЗАР – СВОГЕ, ПРОВЕЖДАЩ СЕ ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК, САМО ЗА ПРОДАЖБА НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, СЪГЛАСНО

Виж повече