Честит празник, българи!

март 2, 2019
Честит празник, българи!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! Трети март е празник на велика историческа победа! Ден на жадуваното освобождение! Незабравима дата, дата свещена, изстрадана, чакана столетия! Трети март 1878 г. отбелязва възкресението на един народ, чиято висока самобитна духовна и материална култура бе подложена на унищожение. Пътят до свободата преминава през окървавените въстания и завери, през...

Прочети повече »

За кандидат студентите – презентация на Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ – София

март 1, 2019
За кандидат студентите – презентация на Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ – София

Прочети повече »

Здравно-информационен материал на тема „Морбили“

март 1, 2019

МОРБИЛИ Е СИЛНО ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ ЕДИНСТВЕНАТА СИГУРНА ЗАЩИТА СРЕЩУ МОРБИЛИ Е ВАКСИНАТА СЪГЛАСНО ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  НА ДЕЦАТА БЕЗПЛАТНО СЕ ПОСТАВЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ С КОМБИНИРАНА ВАКСИНА СРЕЩУ МОРБИЛИ, ПАРОТИТ И РУБЕОЛА СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 13 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ И РЕИМУНИЗАЦИЯ С ТАКАВА НА  12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. На територията на Софийска област вече...

Прочети повече »

Покана по случай Националния празник на Република България

февруари 25, 2019
Покана по случай Националния празник на Република България

Прочети повече »

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите

февруари 25, 2019

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.   По силата на Регламента,...

Прочети повече »

Обявление

февруари 22, 2019

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59  О Б Я В...

Прочети повече »

Обявление

февруари 22, 2019

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 26-00-698 22.02.2019год. ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед №237/22.02.2019г....

Прочети повече »