Заповеди на министъра на здравеопазването – за сведение и изпълнение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Министърът на здравеопазването издаде заповеди, с които нарежда кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19  изолацията

Share
Виж повече

Важно съобщение! С грижа към самотно живеещите възрастни хора и лицата в невъзможност да се самообслужват

Във връзка с извънредното положение, обявено на територията на Република България и предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, Общински кризисен щаб – Своге обявява телефон за спешни случаи при

Share
Виж повече

ВАЖНИ!!! В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИ И БИЗНЕС!

Уважаеми съграждани, Във връзка с подобряване на административното обслужване на граждани и фирми, Ви приканваме активно да използвате възможностите за електронни административни услуги, които общинска администрация Своге предлага. Използването на

Share
Виж повече

Предложение до общинския съвет

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВОГЕ П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е От ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ общински съветник УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Предлагам на основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет Своге да

Share
Виж повече