Проект на наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Своге

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

Share
Виж повече

Съобщение до собственици на имоти относно издадена заповед №1316/02.09.2020год.

Изх. № 94-А-118 Дата 03.09.2020год. ДО ОГНЯН МОСКОВ УЗУНОВ гр.Своге, кв.Орлин“ №25 съсобственик на имот засягащ се от прокарването на временен път    ДО ИВАЙЛО УЗУНОВ гр.Своге, кв.Орлин“ №25 съсобственик

Share
Виж повече

Нов рентгенов апарат в  МБАЛ-Своге

В „МБАЛ-Своге“ЕООД е монтиран последно поколение дигитален рентгенов апарат. Той притежава оптична система „CANON“, която гарантира високо качество на образа. Рентгеновото изследване е с минимално облъчване на пациента. Тази нова

Share
Виж повече

Обявление

Изх.№ 26-00-673 дата:.02.09.2020г.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със

Share
Виж повече