Предложение до общинския съвет

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВОГЕ П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е От ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ общински съветник УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Предлагам на основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет Своге да

Share
Виж повече

Обявление за проект на наредба за отмяна на наредба за пожарна безопасност

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА Н   А   Р   Е   Д  

Share
Виж повече