Съобщение за затваряне на път SFO3611 /II-16

От 21.01.2020г. до 24.01.2020г./ включително/ ще бъдат извършени инженерно-геоложките проучвания на две свлачища на път SFO3611 /II-16, Своге-Томпсън/ -Лесков дол -мах. „Кокелини бабки“ на км. 0+500 и км.4+150, поради което

Share
Виж повече