Заповед № РД- 01- 459 / 11.08.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 459 / 11.08.2020 год. на Министъра на здравеопазването.

Share
Виж повече

Заповед № РД- 01- 438 / 27.07.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 438 / 27.07.2020 год. на Министъра на здравеопазването.

Share
Виж повече

Нови възможности за подкрепа на работодатели в отговор на пандемията COVID-19

През месец юли стартираха три мерки за подкрепа на работодатели, с които се цели по-бързото възстановяване на икономическите процеси и превенция на безработицата. Кандидатстването и по трите мерки е улеснено

Share
Виж повече