Заповед № РД-01-98/14.02.2021 на Министъра на Здравеопазването

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. за допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020

Виж повече

Заповед №-РД-01-726/23.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на Заповед №-РД-01-726/23.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването.  От 27.12.2020 г. стартира имунизационна кампания срещу COVID-19

Виж повече

Заповед №-РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на Заповед №-РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването. За сведение и изпълнение! Със Заповед № РД-01-718/18.12.2020

Виж повече