Обявление

Изх.№ 94-A-118 13.05.2020год.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение

Share
Виж повече

Важно съобщение на Общински щаб за защита при бедствия – Своге

СЧИТАНО ОТ 14 МАЙ 2020 ГОД. СЕ ДОПУСКА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ ПАЗАР – СВОГЕ, ПРОВЕЖДАЩ СЕ ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК, САМО ЗА ПРОДАЖБА НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, СЪГЛАСНО

Share
Виж повече

Съобщение за затваряне на улица

Уважаеми съграждани, Във връзка с осигуряване на безопасното изпълнение на ремонтни дейности на ул.Староселска, гр.Своге, за периода от 11.05.2020 г. до 14.05.2020 г. включително, се налага в участъка от ул.Република

Share
Виж повече

Съобщение за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация и застрояване, град Своге, община Своге, област Софийска

Със заповед № 633 от 30.04.2020г. на арх. Александър Симеонов – главен архитект на Община Своге, съгласно заповед № 271 от 24.02.2020. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да

Share
Виж повече