Пролетно почистване в община Своге

април 17, 2018
Пролетно почистване в община Своге

И тази година Община Своге организира пролетно почистване, което се проведе на 13 и 14 април. Учениците и техните преподавателите от училищата в с. Церово, с. Гара Бов, с. Владо Тричков, с. Реброво, с. Свидня, с. Искрец, с. Лакатник, Начално училище в кв. Дренов, гр. Своге и СУ „Иван Вазов”, гр. Своге почистиха училищните...

Прочети повече »

Съобщение

април 16, 2018

За вас работодатели Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- Своге Уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2018г., както следва:   Мерки за...

Прочети повече »

Обнявление

април 16, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ ОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                      2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg изх № ……………………. ……………………………….   ДО Отдел „УС“ при Община Своге гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“№7, Соф.област /в качеството си на съсобственик на УПИ І-„Детски комбинат“, кв.17, с.Реброво/ ДО Ивелина Евгениева Тодорова –управител...

Прочети повече »

Към жителите и гостите на община Своге

април 16, 2018
Към жителите и гостите на община Своге

С цел предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарна безопасност в защитени територии, периодът от 01 април до 31 октомври 2018г. е определен като пожароопасен в защитените територии – изключително държавна собственост, съгласно Заповед №РД-119/08.03.2018г. Община Своге...

Прочети повече »

Посланици бяха в Своге по време на празниците

април 11, 2018
Посланици бяха в Своге по време на празниците

На Великден гости на кмета на Община Своге г-н Иванов бяха Н. Пр. Киряко Курета – посланик на Република Албания и Н. Пр.  Шпенд Kaлaбa – посланик на Република Косово.

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 12.04.2018г.

април 5, 2018

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 12.04.2018г – изтегли

Прочети повече »

Съобщение

април 4, 2018
Съобщение

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 Г. ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ Днес, 04.04.2018г., Община Своге подписа Договор № 23/07/2/0/00836 с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по...

Прочети повече »