Да станем кръстници на детската площадка!

август 14, 2017
Да станем кръстници на детската площадка!

Уважаеми жители, Наскоро в центъра на гр.Своге бе пусната в експлоатация обновената детска площадка, където нашите деца имат възможност да се забавляват и играят до насита. Обръщам се към Вас – деца и родители, с призив да изберем подходящо име на новата ни придобивка. Вярвам, че по този начин, с това общо усилие, ще спомогнем...

Прочети повече »

Обява

август 11, 2017
Обява

Прочети повече »

Обявление

август 9, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В Л Е Н...

Прочети повече »

Обявление

август 8, 2017

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА Н   А   Р   Е   Д   Б   А ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ  На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта за изменение...

Прочети повече »

Обявление

август 4, 2017

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ   изх.№ 58/02.08.2017г.   Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за...

Прочети повече »

Обявление

август 3, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В...

Прочети повече »

Обявление

август 3, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59   О Б Я...

Прочети повече »