Първо заседание на Общински съвет Своге за мандат 2023-2027

Съгласно Заповед № ОА – 234/06.11.2023 година Областния управител на Софийска област свиква Първото заседание на Общински съвет Своге, което  ще се проведе на 15,11,2023 година от 11,00 часа в НЧ

Виж повече