Съобщение

Уведомяваме Ви, че в Община  Своге няма издадени удостоверения за гласуване на друго място за изборите за народни представители на 05 октомври  2014 година. Общинска администрация на Община Своге  

Виж повече