- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Обявление

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА СВОГЕ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В – изтегли [1]