Община Своге с първия обучен приемен родител

20160420_150624Повод за гордост е първият родител в общината, преминал успешно обучение по професионална приемна грижа. Красимира Стефанова Христова получи лично от кмета на община Своге – г-н Емил Иванов, първото удостоверение за завършено обучение за отглеждане и възпитание на деца по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Обучението е осъществено от Центъра за обществена подкрепа – гр. Своге, с изключителното съдействие на директора г-жа Наталия Кънчева. Целта е до края на годината броят на обучените приемни родители в общината да е минимум пет.